ร้านอาหารไทย รสมือแม่

Glin Chan, a handful of the memories, from childhood. Represent traditional mum’s recipes to create dishes that strike a perfect balance between expertly sourced ingredients and home cook flavors.  

Breathtaking and calm, step into tranquility. Dine and experience in beauty of the old 150 years – manila colonial building while eating a traditional dinner.

แม่..ทำอาหารให้ลูกด้วยความรัก และใส่ใจ แม่บรรจงเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดในแต่ละฤดูกาล อาหารของแม่จึงสร้างความอบอุ่นทุกครั้งยามได้ลิ้มรส ในยุคของแม่อาหารไทยมีความประณีต นุ่มนวล และสง่างาม ตามตำหรับไทยโบราณ รสชาติไม่ผิดเพี้ยนเฉกเช่นปัจจุบันนี้ อาหารของแม่จึงมีเสน่ห์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

ด้วยแนวคิดนี้อาหารทุกจานของกลิ่นจันทร์ได้ถูกพัฒนาสูตรขึ้นเพื่อสืบสานรสมือของแม่ ผ่านรูปลักษณ์อันสวยงามร่วมสมัยอย่างประณีต บรรจง และเพื่อสร้างบรรยากาศอันแสนอบอุ่นให้ดีที่สุดในช่วงเวลาแห่งความสุขของผู้มาเยือน ร้านจึงตกแต่งอย่างละเมียดบรรจงในสไตล์ไทยร่วมสมัยผ่านการปรับปรุงเรือนมะนิลายุคโคโลเนียลที่มีอายุกว่า 150 ปี ให้สวยงามประทับใจ

Open Hours : 

Monday 7:00 AM – 11:00 PM 

Tuesday 7:00 AM – 11:00 PM 

Wednesday 7:00 AM – 11:00 PM 

Thursday 7:00 AM – 11:00 PM 

Friday 7:00 AM – 11:00 PM 

Saturday 7:00 AM – 11:00 PM 

Sunday 7:00 AM – 11:00 PM 

(Last order 10:30 PM)